#doctorsforfuture

Läkare för klimatet - #doctorsforfuture  

Läkare för klimatet startade som ett oberoende initiativ under hösten 2018 som en sluten facebook-grupp och ett instagramkonto. Syftet var att samla de läkare som ville höja sin röst till stöd för #fridaysforfuture, den ungdomsrörelse som flammade upp i samband med Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet.

Sedan starten har vi samordnat både verkliga och virtuella läkarmanifestationer och på det viset förhoppningsvis spridit kunskap om klimatförändringarnas hälsoeffekter på ett för allmänheten lättillgängligt sätt. 

2019 blev Läkare för klimatet en underförening till Läkare för Miljön. Facebookgruppen har idag närmare 2500 medlemmar och har blivit ett livligt forum för diskussion, inspiration och informationsspridning om artiklar, rapporter och evenemang.

Enskilda medlemmar har också tagit initiativ till motioner till bland annat Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet där gruppen varit ett effektivt sätt att samla underskrifter. 27 september 2019 uttryckte Läkarförbundet öppet stöd för #fridaysforfuture efter påtryckningar från ett stort antal medlemmar i gruppen.

Välkommen att gå med och inspireras!

Kontaktpersoner: Sigrid Hammarqvist, Ida Persson

Länkar för mera info

Facebook #doctorsforfuture

Instagram @doctorsforfuturesweden

Hemsida lakareformiljon.org

E-post

Du når #doctorsforfuture via

Kontaktperson #dff - Sigrid Hammarqvist   


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande