GÄVLEBORG

Lokalföreningen i Gävleborg, kontaktperson Frida Ridderstedt () ST-läkare ÖNH i Hudiksvall. I samråd med stabschefen för sjukvården och miljöavdelningen i Gävleborg har det spelats in en intervju med meteorologen Martin Hedberg som handlar om klimatförändringen och dess orsaker. Det pågår en diskussion om denna film från Läkare för Miljön kan användas inom sjukvården för utbildning inom klimatområdet. Lokalföreningen håller också föreläsningar på olika arbetsplatser om klimatfrågor och hälsa och författat en skrivelse om växtbaserad kost i regionen som även andra regioner kan använda sig av.

Du når Gävleborg-föreningen via

Kontaktperson Gävleborg - Frida Ridderstedt 


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande