GÖTEBORG

Lokalavdelningen har sin bas i fem medlemmar som ingår i föreningens styrelse. Läkare för Miljön deltar aktivt i flera, under terminerna rullande aktiviteter i Göteborg.

Tillsammans med Ingenjörer för Miljön (http://ingenjorerformiljon.se/) planeras och genomförs Caféaftnar på Ekocentrum, Aschebergsg. 44 (https://www.ekocentrum.se/) den första onsdagen varje månad. Inbjudan sker via föreningens hemsida och allmänheten är målgrupp.

Miljörådet och nätverket för hållbar utveckling vid Sahlgrenska Akademin ansvarar för lunchseminarier en gång i månaden där temat är Planeten. Läkare för Miljön ingår i planeringsgruppen tillsammans med bland annat Naturskyddsföreningen. Målgruppen är studenter och anställda vid Sahlgrenska Akademin. Inbjudan visas också i kalendariet på LfM:s hemsida.

Varje höst äger ett av föreningens styrelsemöten rum i Göteborg och lokala medlemmar är också inbjudna.

Du kan nå lokalföreningen i Göteborg via

Kontaktperson i Göteborg är Julia Cromvik. 


ARTIKLAR OM GÖTEBORG


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande