JÄMTLAND-HÄRJEDALEN

Läkare för Miljön Jämtland Härjedalen

Våren 2019 samlades en grupp miljöintresserade läkare inom region Jämtland Härjedalen för att påbörja ett mer systematiskt miljöarbete. Hösten 2019 anslöt vi oss till Läkare för Miljön. 

Gruppen består av läkare i olika discipliner, med målsättning att även inkludera läkarstudenter på orten.  

Arbetet har initialt fokuserats på 4 huvudområden:  

*1 Utbildning. Vårt mål är att öka kunskapen i regionen avseende kopplingen mellan miljö och hälsa. Genom lokala föreläsningar, diskussioner och artiklar i lokaltidningen har vi för avsikt att nå såväl anställda som invånare. 

*2 Läkemedel. Vi ser över användningen av läkemedel och medicinska gaser, samt vilka åtgärder som kan bidra till minskad miljöpåverkan.   

*3 Transport. Vi har långa avstånd inom regionen. Vi fokuserar på att hållbarhetsanpassa resor för anställda och patienter. Försöker att öka användandet av distansoberoendeteknik vid utbildningar, i samverkan med andra sjukvårdsinrättningar och vid utvalda patientbesök. 

*4 Kost. Med Lancets EAT-rapport som utgångspunkt verkar vi för hållbara måltider. Vi arbetar för ökad tillgång till vegetarisk kost i personalmatsalen. Utvärdering av kosten till patienter. 

Gruppen ses fysiskt flera gånger per termin för diskussion och peppning av varandra. Däremellan bedrivs arbetet i arbetsgrupper. ALLA läkare och läkarstudenter inom regionen välkomnas varmt oavsett möjlighet till litet eller stort engagemang. Välkommen att delta på nästa möte!   

Uppdaterad INFO:

Lokalföreningen i Jämtland/Härjedalen, kontaktperson Linda Morén, ST-läkare infektion i Östersund. Lokalföreningen har i nuläget störst fokus på fyra områden; resor, läkemedel/lustgas, kost och utbildning. Via länk har läkare i primärvården deltagit på distans vid mötena. Lokalföreningen informerar om den resepolicy som redan finns i regionen och strax påbörjas Reseutmaningen som är en tävling mellan klinikerna om att resa klimatsmart. Det är på gång med samarbete med läkemedelsenheten och kostenheten i regionen. Initiativ har tagits kring att få till en destruktionsanläggning för att minska utsläppen av lustgas från sjukhuset. Medlemmar ur lokalföreningen har också föreläst för olika kliniker om klimat och hälsa och kommer att vara delaktiga i planeringen av den nya läkarutbildningen avseende klimat och hälsa.

Du når Jämtland-Härjedalen-föreningen via

Kontaktperson Jämtland-Härjedalen - Linda Morén 


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande