KRONOBERG

Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsearbete: Läkare för miljön Kronoberg har haft sammanlagt 4 möten under 2022. Samtliga möten har hållits digitalt. Under våra möten har vi bl.a. diskuterat hur vi kan utveckla vårt samarbete med läkemedelskommittén och miljöenheten, som också deltagit vid ett par möten. Uppslutningen vid mötena har varit lite sämre än tidigare och vi har därför pratat om hur vi kan rekrytera nya medlemmar och behålla gamla.

Medlemmar: Föreningen har ca 5 aktiva medlemmar och ytterligare ca 15 passiva på maillistan. 

Aktiviteter:  Projektet Green team avslutades på medicinkliniken respektive inom primärvårds- och rehabiliteringscentrum under våren. 5 möten har hållits med avdelnings- och enhetschefer. Flera miljöaktiviteter har varit lyckade och fått spridning, såsom avskaffande av britspapper och förbättrad källsortering. En rapport har skrivits om projektet och idéen har spridits via miljöenheten till andra kliniker, vilket gjort att även barnkliniken startat Green team. Mari-Kristin Ohlin och Daniel Albertsson har hållit föreläsning om hållbar sjukvård för chefer inom primärvård- och rehabiliteringscentrum. De har också påbörjat ett samarbete med chefen för ovan nämnda centrum kring hållbar sjukvård. Man har som ambition att lyfta miljöperspektivet i varje stort beslut som fattas i arbetet om Nära vård. Mail har skickats till lokala läkemedelskommittén om att i listan för rekommenderade läkemedel lyfta fram den miljöpåverkan vissa läkemedel, som Diklofenak och inhalationsspray har. 
En artikel om föreningen har publicerats i Medarbetarbladet, som skickas ut till alla anställda i Region Kronoberg.


Ta gärna kontakt med oss!
Du når lokalavdelningen i Kronoberg via
Kontaktperson är Josefin Granberg från Växjö.

ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande