SKÅNE

Lokalföreningen i Skåne, 

Lokalföreningen bildades i september 2019 och består av läkare från spridda specialiteter med det gemensamma målet att verka för ett fossilfritt Skåne, en sund, hälsofrämjande miljö och en hållbar sjukvård. 
I nuläget är det mycket av en nätverks- och uppbyggnadsfas. Kontakt har etablerats med flera av regionens miljö- och folkhälsostrateger samt med Klimatsamverkan Skåne. Ambitionen är att vara behjälplig med att uppnå de regionala miljömålen genom att fungera som en länk ut i den kliniska verksamheten. 
För att upplysa läkarkollegor, sjukvårdsledning och övrig vårdpersonal om sambandet mellan klimat och hälsa planeras föreläsningar vid utbildnings- och miljödagar. Förhoppningen är även att bedriva samhällsupplysning kring hälsofördelarna vid en klimatomställning. 
Den aktiva kärnan träffas regelbundet under lättsammare former i området Malmö-Lund. För den som vill visa sitt stöd mer passivt finns även en Facebookgrupp, “Läkare för miljön Skåne”. 
 
Mail: skane@lakareformiljon.se
 

Läs mer på:

https://klimatsamverkanskane.se/skanska-lakare-gar-samman-for-klimatet/?fbclid=IwAR0SmVK2wlPQmXd_pTjJ8auuAsXDGrF9UrAXcDh38WGnTwNbgOr5f1Ge-Yo

 

Du når Skåne-föreningen via skane@lakareformiljon.se


Kontaktperson Skåne - Ida Persson  


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande