VÄSTERBOTTEN

Läkare för Miljön - Västerbotten

Under hösten 2019 möttes en mindre grupp AT-läkare i Umeå som alla delade ett intresse och ett växande engagemang för klimatet, inte minst på grund av klimatförändringarnas negativa inverkan på det globala hälso- och sjukdomspanoramat. För detta intresse och engagemang har vi mycket att tacka Greta Thunberg, som onekligen gett klimatfrågan ett ansikte, och de mer lokala eldsjälarna i Fridays for future som samma höst kämpade för att få igenom en koldioxidbudget i kommunen. 

Under allt mer ordnade former anslöt sig även ST-läkare och läkarstudenter till gruppen som senare officiellt antogs som lokalförening, Läkare för Miljön Västerbotten, i mars 2020. I dagsläget är vi cirka tio stycken aktiva ledamöter och övriga medlemmar.

Vi har inlett vårt arbete genom att etablera kontakt med regionens miljösamordnare, klinikernas miljöombud och vårdhygien för ett vidare samarbete. Vi avser som lokalförening att fortbilda och uppmärksamma vårdpersonal och allmänheten kring klimat och hälsa, sjukvårdens roll i klimatförändringarna och hur klimatavtrycket inom hälso- och sjukvården kan minskas. Vi vill även inventera nuvarande, saknade och potentiella initiativ till minskade klimatavtryck på klinikerna, samt på ett mer övergripande plan påverka exempelvis transporter, inköp och bruk av engångsartiklar, återvinning och maten på sjukhuset.

Du är välkommen att kontakta oss vid frågor eller om även du vill engagera dig.

 

Du når lokalavdelningen i Västerbotten via

Kontaktperson i Västerbotten är Hanna Jerndal.


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande