VÄRMLAND

Gruppen bildades året 2017 och består av ca. 6-8 aktiva medlemmar och ett flertal associerade aktiva eller passiva personer. Medlemmarna är läkarkollegor från främst allmänmedicin och befinner sig i olika steg av sin läkarkarriär (AT, ST och specialistnivå).

Aktuella aktiviteter är bland annat att samarbeta med miljöstaben och läkemedelskommittéen inom LiV i bl.a. läkemedelsfrågor, att utveckla en handlingsplan om klimatsmarta mottagningar, att vara synlig utåt genom sociala medier och att påverka matsvinn på Centralsjukhuset Karlstad.

Lokalföreningens målsättning är att på lokal nivå fördjupa kunskap om klimatpåverkan och hälsa, att lyfta frågor om klimatpåverkan och hälsa på olika nivåer inom Landstinget i Värmland, att rekrytera aktiva och associerade medlemmar både inom öppen- och slutenvården, att starta och utveckla befintligt presens på sociala medier, att informera på gemensamma yrkesrelaterade möten och frågor angående klimat och hälsa, att uppnå en officiell stödfunktion för beslutsfattare inom Landstinget i Värmland samt att följa och utveckla pågående projekt med bl.a. läkemedelsfrågor och klimatsmarta mottagningar.

Gruppens samarbetsformer kommer att vara främst nätbaserade med 2-4 fysiska möten/år. Gruppen välkomnar alla inom hälso-och sjukvården i Värmland verksamma personer och yrkeskategorier.

Lokalföreningen i Värmland, kontaktpersoner: Ulrika Nyhammar () och Stina Åkefeldt (), båda allmänläkare i Karlstad. Projekt Hållbar Vårdcentral: Med utgångspunkt från ett förslag från Läkare för Miljön Värmland har Region Värmland beslutat att granska två utvalda vårdcentraler avseende processer, rutiner och beteenden ur ett brett klimat- och hållbarhetsperspektiv. Målet är sedan att minska enheternas miljöpåverkan med 25% genom riktade åtgärder. Utifrån resultaten ska man därefter utforma en modell för minskat klimatavtryck, med målet att applicera modellen på samtliga vårdcentraler i regionen. Initiativet har som utgångspunkt regionplanen, där hållbarhet (miljömässigt, socialt och ekonomiskt) är ett bärande tema, samt handlingsplanen för införandet av Agenda 2030 i Värmland. 

Du kan få kontakt med lokalavdelningen i Värmland via

Kontaktperson är Sverre Wikström.

Kontakt kan även tas via den lokala facebooksidan ”Läkare för Miljön Värmland”


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande