INTERNATIONELLT SAMARBETE

ISDE - International Society of Doctors for the Environment

Vår internationella paraplyorganisation är ISDE med åtskilliga medlemsföreningar spridda över hela världen. ISDE är erkänd av WHO och är ofta remissinstans. För närvarande (våren 2018) har inte LfM något aktivt deltagande i styrelsen för ISDE.
ISDE www.isde.org

HCWH - Health Care Without Harm

LfM är också medlem av HCWH, en paraplyorganisation som arbetar för att minska avfall och föroreningar från hälso- och sjukvården. Den bildades i USA 1996 och är nu spridd till flera världsdelar. HCWH är initiativtagare till konferenser om grön sjukvård. HCWH Europe har medlemmar från 27 länder och från Sverige, förutom LfM, också bland annat Stockholms Läns Landsting, VG regionen, Region Skåne och de stora universitetssjukhusen.
HCWH www.noharm.org

Climate and Health Council

BMJ (British Medical Journal) tog 2006 initiativ till detta upprop som i dagsläget är vilande. Som första svenska organisation har LfM gått med.

The Council https://www.facebook.com/ClimateHealthCouncil/

 

CleanMed Europe

Återkommande konferenser för hälso- och sjukvårdssektorn med ett hållbarhetsmål som både syftar till att lindra klimat- och miljöfotavtryck och dessutom bidra till anpassningen till ett förändrat klimat. HCWH är medansvarig i organisationen bakom dessa konferenser. LfM var med på Clean Med konferensen i Köpenhamn 2016 och hade ett symposium med titeln: The challenge of motivating doctors to develop sustainable healthcare.

www.cleanmed.org

The Health and Environment Alliance (HEAL)

Icke-vinsgivande, politiskt oberoende organization med målet påvisa hur miljön påverkar hälsan I EU och att lyfta fram hur policyförändringarn kan bidra till att förbättra hälsa och livskvalitet. En styrelsemedlem i LfM deltog i HEALs team i klimatmötet i PARIS 2015.

Tillsammans med ett 70-tal andra organisationer är LfM medlem i HEAL.

http://www.env-health.org/


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande