STYRELSEN

Ordförande
MARIA WOLODARSKI

Stockholm.

Onkolog.

Läkarrepresentant i Karolinska sjukhusets miljögrupp.
Utsedd till Årets Eldsjäl 2020 av Miljöenheten Region Stockholm.

Vice ordförande
SVEN BLOMQVIST

Strängnäs/Gotland.
Pens. infektionsläkare.
Arbetar som timanställd på Smittskyddet Gotland..

Sekr.
ANNE VON HEIDEMAN

Uppsala.
Onkolog/Palliativ vård
Aktiv även i Klimatsvaret

Kontaktperson för Läkare för Miljön Uppsala

Kassör/medlemsansv.
CARL-GUSTAF ELINDER

Stockholm.

Professor i njurmedicin Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Email

 

Ledamot.
BJÖRN FAGERBERG

Göteborg.

Professor emeritus Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg.

Email

Kontaktperson för lokalavdelningen Läkare för Miljön Göteborg.

Email

 

Ledamot.
CAISA LAURELL

Stockholm/Berlin. Leg läkare med studier i epidemiologi och systemvetenskap. Aktiv i klimatfrågan och Stormvarning Sverige. 

Ledamot.
PETER NYGREN

Professor i onkologi, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet.

Överläkare, sektionen för onkologi, Blod- och tumorsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Email

Ledamot.
INGRID MOBACKE

Gävle. ST-läkare radiologi Gävle. 

Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Gävleborg.

Email

Ledamot.
LINDA MORÉN

Östersund. ST-läkare infektionskliniken Östersund.

Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Jämtland-Härjedalen.

Email

Ledamot.
YLVA OLERUD

Gävle. ST-läkare radiologi Gävle.

Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Gävleborg.

Email


ADJUNGERADE TILL STYRELSEN

Gösta Alfvén

Stockholm. Pens. pediatriker.

Forskar bl a om arkitekturens inverkan på hälsan. Aktiv i Läkare mot kärnvapen.

Margareta Falk Hogstedt

Stockholm. Pens. psykiater. Aktiv i flera miljögrupper.

Per Broman

Täby. Pens. allmänläkare. Aktiv i lokala miljögrupper.

Bertil Hagström

Horred. Med. doktor. Pens. allmänläkare, rycker ibland in på vårdcentral. Adjungerad till Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM), SLF

Staffan Mårild

Göteborg. Pens. docent i pediatrik. Forskar om fetma hos barn.

Sigrid Hammarqvist

Falun. ST-läkare gynekologi och obstetrik.

Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Dalarna.

Email

Även kontaktperson för lokalföreningen Läkare för klimatet - #doctorsforfuture

Email

Frida Ridderstedt

Hudiksvall. ST öron-näsa-hals.

Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Gävleborg.

Email

Ida Persson

Malmö. ST-läkare allmänmedicin.

Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Skåne.

Email

Hanna Jerndal

Umeå. Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Västerbotten.

Email

Sissela Sylvan

Stockholm. Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Stockholm.

Email

Stina Åkefeldt 

Karlstad. Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Värmland.

Email

Ulrika Nyhammar

Karlstad. Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Värmland.

Email

Sven Langworth

Stockholm. Docent, specialist i internmedicin och arbets- och miljömedicin.

Email

Elisabeth Wijnbladh

Stockholm/Gotland. Pensionerad geriatriker. 

Email

Sandra Isaksson

Norrköping. Narkosläkare. 

Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Östergötland.

Email

Joakim Crona

Uppsala. Docent. Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

Sektionen för onkologi, Blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset.

Email

Josefin Granberg

Växjö. ST-läkare i internmedicin i Växjö.

Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Kronoberg.

Email

 


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2021 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande