STYRELSEN

Ordförande: Sven Blomqvist

Strängnäs/Gotland.
Pens. infektionsläkare.
Arbetar som timanställd på vårdcentral.

Ledamot: Sofia Lindegren Hammarstrand

Göteborg.
ST i arbets- och miljömedicin.
Doktorand ang. miljögifter i dricksvatten.
Ledamot i SLFs/Sjukhusläkarnas arbetsgrupp Klimat och hälsa.

Sekr.: Anne von Heideman

Uppsala.
Onkolog/Palliativ vård
Aktiv även i Klimatsvaret

Kassör/medlemsansv.: Carl-Gustaf Elinder

Stockholm.
Prof. i njurmedicin. F d prof. i arbets- och miljömedicin.
Forskar om arbete i varmt klimat och njursvikt

Ledamot: Ellinor Berg

Uppsala.

Med. stud. på termin 6 i Uppsala.

Ledamot: Björn Fagerberg

Göteborg.
Prof. emeritus i invärtes medicin.
Forskar om kadmium m fl miljögifter.
Ledamot i SLFs/Sjukhusläkarnas arbetsgrupp Klimat och hälsa.

Ledamot: Caisa Laurell

Stockholm/Berlin. Leg läkare med studier i epidemiologi och systemvetenskap. Aktiv i klimatfrågan och Stormvarning Sverige. 

 

Ledamot: Vindar Fritzell

Lund.

Läkarstudent med studier i statsvetenskap.

Skriver uppsats om socioekonomisk status och malaria.

Aktiv i klimatfrågan och flyktingfrågor.

 

Vice ordförande: Maria Wolodarski

Stockholm.

Onkolog.

Läkarrepresentant i Karolinska sjukhusets miljögrupp.


 

Ledamot: Elisabeth Wijnbladh

Stockholm/Gotland.

Pens. Geriatriker.

 

Adjungerade till styrelsen

Klaus Stein

Arvika. Allmänläkare.

Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Värmland som arbetar främst med miljöaspekter på läkemedel.

Gösta Alfvén

Stockholm. Pens. pediatriker.

Forskar bl a om arkitekturens inverkan på hälsan. Aktiv i Läkare mot kärnvapen.

Margareta Falk Hogstedt

Stockholm. Pens. psykiater. Aktiv i flera miljögrupper.

Per Broman

Täby. Pens. allmänläkare. Aktiv i lokala miljögrupper.

Bertil Hagström

Horred. Med. doktor. Pens. allmänläkare, rycker ibland in på vårdcentral. Adjungerad till Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM), SLF

Staffan Mårild

Göteborg. Pens. docent i pediatrik. Forskar om fetma hos barn.

Sigrid Hammarqvist

Falun. ST-läkare gynekologi och obstetrik.

Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Dalarna. Även kontaktperson för lokalföreningen Läkare för klimatet - #doctorsforfuture

       

Frida Tirén Ridderstedt

Hudiksvall. ST öron-näsa-hals.

Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Gävleborg.

Ida Persson

Malmö. ST-läkare allmänmedicin.

Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Skåne.

Linda Morén 

Östersund. ST-läkare infektionskliniken Östersund.

Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Jämtland-Härjedalen.

 


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2020 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande